Baner
Aktuality Úvod Stavba Fotogalerie Videogalerie Cestopisy Kontakty Archiv

Historie tvorby kolejiště

Harmanecké kolejiště vzniklo v podstatě náhodou. Začnu poněkud zeširoka: V roce 2005 jsem si s kamarády postavil svoje první modelové kolejiště (předchozí pokusy z dětských let nepočítám...). Předlohou byla také konkrétní stanice a trať, bylo kompletně v digitálu, provoz řídil program v počítači a já byl maximálně spokojen. Kolejiště bylo hned toho roku a pak ještě několikrát součástí akce Slavnosti Perštejnského panství v Nedvědici, kromě toho bylo vystaveno i v Zastávce u Brna a Havlíčkově Brodu, k tomu se ale ještě dostaneme.

V tu dobu ke mně často jezdil můj dlouholetý, bohužel dnes již zesnulý kamarád Pavel, který pořád mluvil a snil po opravdu velkém domácím kolejišti a hledal někoho, kdo mu takové kolejiště postaví. Protože byl velmi nedočkavé povahy, při jedné návštěvě vyřknul památnou větu „Už toho mám dost, koupím si tvoje kolejiště a ty si postavíš jiné…“ Takové nabídce nešlo odolat, plácli jsme si a tak přímo z výstavy v Havlíčkově Brodu koncem června roku 2011 už kolejiště cestovalo k novému majiteli.

Po drobných stavebních úpravách podkroví (zbourání příčky) byl najednou k dispozici prostor, o jakém se mi dříve nezdálo a začal jsem přemýšlet jak o rozměrech kolejiště, tak o samotném námětu.

Předlohou měla být konkrétní jednokolejná trať se dvěma stanicemi, pokud možno vedená náročným kopcovitým terénem, provozně situovaná do 80. let minulého století a s provozem jak rychlíků, tak těžkých nákladních vlaků. Výběr se postupně zúžil na dvě varianty, buď úsek Hodkovice nad Mohelkou – Jeřmanice na trati Turnov – Liberec nebo právě středoslovenská trať Uľanka – Čremošné. Obě varianty měly svá pro a proti, pohrával jsem si s myšlenkou realizace tramvajové smyčky již zrušené trati Jablonec – Rychnov a ztvárnění rychnovské stanice i se známým viaduktem, avšak mínusem byla omezená přechodnost lokomotiv, které jsem na kolejišti chtěl provozovat, a sice sergejů a čmeláků. U slovenské varianty toto omezení nebylo a když jsem do svých malůvek zakomponoval harmaneckou papírnu, bylo rozhodnuto. Aby bylo jasno, svůj podíl měly i nostalgické vzpomínky na moje studentská léta strávená na Slovensku a mnoho nezapomenutelných jízd na lokomotivě harmaneckou tratí…

Další dlouhou etapou příprav bylo projektování samotných stanic a tratí v programu WinTrack, ze kterého vyplynulo směrové a především přesné výškové vedení jednotlivých tratí, délky staničních kolejí, přesná podoba zhlaví stanic a další podstatné údaje. Plánování bylo slavnostně zakončeno tiskem kladecích plánů ve velikosti 1:1. Současně probíhala příprava výroby hlavního rámu z hliníkových profilů, který byl poprvé smontován na podzim roku 2015. Pak už věci začaly mít rychlý spád, na konci listopadu proběhl nákup bukové překližky a 4. prosince 2015 začala samotná stavba.

V roce 2016 se průběžně pracovalo na truhlařině a postupné pokládce kolejí ve skryté stanici, tempo bylo spíše vlažné. To se ale mělo brzy změnit. Na jaře jsem začal spolupracovat na přípravě oslav 60. výročí příjezdu prvního elektrického vlaku do Tišnova a objevila se možnost kolejiště na této akci poprvé prezentovat veřejnosti. Když jsem tuto variantu prezentoval svým spolupracovníkům, nijak extra nadšeni nebyli, nicméně šli jsme do toho a na konci října (tedy za 10 měsíců od začátku stavby) bylo kolejiště plně provozuschopné včetně digitálu řízeného programem modelJOP a na začátku listopadu jsme se poprvé stěhovali do prostor tišnovského muzea. Během dvou výstavních měsíců navštívilo muzeum přes tři tisíce lidí a výstava se tak stala nejúspěšnější akcí nejen toho roku, ale pravděpodobně celé existence muzea.

Rok 2017 byl opět spíše odpočinkový a probíhala především příprava materiálu ke tvorbě krajiny, která byla realizována zejména během dalšího hektického roku 2018. Povrchy jsou tvořeny foliážemi v kombinaci s přírodními materiály (lesní hrabanka, štěrky, písky, přesátá hlína…). Listnaté stromy jsou vyrobeny z merlíku, celkem bylo „vysázeno“ přes tři tisíce stromů a keřů. Vše muselo být hotovo do podzimu, neboť v listopadu 2018 už na nás opět čekaly výstavní prostory Muzea města Tišnova.

Kromě areálu Harmaneckých papíren bylo kolejiště před výstavou téměř dokončeno. Po několikaměsíční pauze, která obvykle následuje po náročném výstavním období, jsme se s vervou pustili do projektování jednotlivých budov a došlo také ke změnám konfigurace vlečkového kolejiště. Postupně vznikla hlavní dlouhá výrobní budova, do níž bude umístěna i maketa papírenského stroje. Další budovou je kotelna i s komínem, který dosahuje výšky 60 cm a je tak dominantou celé této části kolejiště. Posledním oříškem byla stavba administrativní budovy, skládající se ze 600 dílků, vytištěných na 3D tiskárně. Tato budova má tak jako většina ostatních i vnitřní vybavení kanceláří včetně osvětlení. Je umístěna na vyjímatelné desce, umožňující v případě potřeby lepší přístup do areálu papíren.

Bohužel plány na další výstavu v roce 2020 zhatil COVID a další předvedení kolejiště se uskuteční po dvouletém odkladu až na podzim roku 2022. Budu se těšit na vaši návštěvu!

Technické údaje:
Měřítko HO 1:87
Rozměry kolejiště 680 x 470 cm
Hlavní rám z hliníkových profilů 20 x 40 mm
Konstrukce kolejiště z bukové překližky 10 mm
Kolejivo Tillig Elite / PECO CODE 100
Přestavníky výměn vlastní konstrukce
Návěstidla vlastní výroby ze stavebnic KŽM Brno
Digitál LENZ s komponenty vlastní konstrukce
Řídící software modelJOP do roku 2022 / hJOP od roku 2022 dosud

Poděkování za spolupráci:Elektronika: Karel Pavlíček, Petr Trávník, Michal Petrilak
3D tisk: Dominik Rybář, Pavel Krupička
Web: Aleš Palko, Karolína Jampolská, Jiří Mrhač
Tvorba krajiny: Václav Drhlík

RKModel Mašinky Svět na kolejích Jacek Modely
Paticka